Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Hành vi tổ chức

Chủ đề Nhân Sự2015-06-23 22:29:20
Người đặt câu hỏi: Tuyên Quang

Kính gửi Quantri.vn,

Có phải lúc nào hành vi tổ chức cũng nảy sinh từ thái độ không? và Tại sao?

Xin cảm ơn.

Xin chào bạn Tuyên Quang,

Hành vi tổ chức (HVTC) là hành vi của con người trong tổ chức (còn được gọi là người lao động). Hành vi đó được chi phối và quyết định bởi sự nhận thức, thái độ, năng lực của bản thân người lao động. Con người với tư cách là thành viên của tổ chức, chịu sự chi phối và tác động của nhân tố thuộc tổ chức như văn hóa, lãnh đạo, quyền lực, cơ cấu tổ chức, các nhóm của tổ chức mà người lao động tham gia là thành viên nhóm.

Hành vi tổ chức bao gồm hành vi và thái độ của cá nhân, tương tác giữa hành vi và thái độ cá nhân với tổ chức. Mặc dù chúng ta có thể tập trung vào bất kỳ một khía cạnh nào trong ba khía cạnh nêu trên nhưng để hiểu đầy đủ về HVTC chúng ta không thể bỏ qua khía cạnh nào. Cần lưu ý là HVTC liên quan tới công việc và do đó nó phải được diễn ra trong tổ chức. Tổ chức được hiểu là cơ cấu chính thức của sự phối hợp có kế hoạch, đòi hỏi sự tham gia của từ hai người trở lên và nhằm đạt mục tiêu chung của tổ chức đó. Do vậy, tổ chức có đặc trưng là sự phối hợp, tính kế hoạch mục tiêu chung, có sự tham gia của nhiều người. (Xem thêm tại http://quantri.vn/dict/details/14149-hanh-vi-to-chuc-la-gi)

Như vậy, hành vi tổ chức liên quan đến cả yếu tố là thái độ, hành vi. Nhiều nghiên cứu cho rằng thái độ quyết định hành vi nhưng đó là những nghiên cứu tách biệt với tổ chức. Khi thái độ và hành vi gắn với tổ chức, nó sẽ bị một số các chi phối:

Quy định luật lệ của tổ chức tác động đến nhận thức và hành vi. Một người có thể có thái độ chưa tốt nhưng do tác động của luật lệ, quy định, họ vẫn thể hiện hành vi tốt.

Các yếu tố phi luật lệ nhưng ràng buộc hành vi ứng xử và điều chỉnh hành vi và thái độ người lao động: sự thăng tiến, lương bổng. Các yếu tố này cũng tác động đến cả thái độ và hành vi dù nó không được quy định bằng văn bản. Ví dụ: một nhân viên chuẩn bị được đề bạt hoặc tăng lương, giai đoạn chờ đợi thường sẽ đè nén các cảm xúc và thái độ của bản thân.

Chúc bạn thành công.

"Tôi có một MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI là giúp các nhà quản trị hiện tại và tương lai "HIỂU LÝ THUYẾT và BIẾT THỰC HÀNH""

Sáng lập hệ thống chuyên sâu cho ngành Quản Trị:

Liên hệ với tôi qua Email: dungnv@quantri.vn

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến