Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Người tìm ghế và ghế tìm người

Chủ đề Hoạch định nhân sự2015-06-21 15:09:51
Người đặt câu hỏi: Linh Hoàng

Phân tích nguyên tắc "Người tìm nghế và ghế tìm người trong tổ chức

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến