Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Sự phù hợp với cơ cấu tổ chức

Chủ đề Chiến Lược2015-06-19 15:42:42
Người đặt câu hỏi: thanh sang

Em có một câu hỏi mong các chuyên gia có thể giải đáp giúp :

Cơ cấu tổ chức nào của doanh nghiệp sẽ là phù hợp nhất đối với một doanh nghiệp thực hiện chiến lược toàn cầu?

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến