Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Hỏi về GDP

Chủ đề Ngân sách2015-05-28 20:38:45
Người đặt câu hỏi: Smile Nguyễn

Thành phần biến động nhiều nhất trong GDP tính theo phương pháp chi tiêu  và Thành phần chiếm tỉ trọng lớn nhất trong GDP tính theo phương pháp thu nhập là gì ạ???

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến