Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Nhà quản trị

Chủ đề Quản trị thay đổi2015-05-28 13:03:32
Người đặt câu hỏi: Hồ Hoàng Phúc

Để quản trị xung đột hiệu quả thì nhà quản trị giữ vai trò như thế nào?

Xin chào bạn Hồ Hoàng Phúc.

Xin gửi đến bạn một số kiến thức nền tảng:

Quá trình xung đột http://quantri.vn/dict/details/14230-qua-trinh-xung-dot

Phương pháp giải quyết xung đột hiệu quả của nhà quản trị: http://quantri.vn/dict/details/13591-lang-nghe-de-giai-quyet-xung-dot

Ngoài ra, bạn có thể vào phần lý thuyết của Quantri.vn, tìm kiếm từ khóa "xung đột" sẽ có rất nhiều lý thuyết hỗ trợ bạn trả lời câu hỏi.

Chúc bạn thành công.

"Tôi có một MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI là giúp các nhà quản trị hiện tại và tương lai "HIỂU LÝ THUYẾT và BIẾT THỰC HÀNH""

Sáng lập hệ thống chuyên sâu cho ngành Quản Trị:

Liên hệ với tôi qua Email: dungnv@quantri.vn

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến