Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Quy trình thanh toán bằng thư tín dụng

Chủ đề Tài chính2015-05-24 13:17:25
Người đặt câu hỏi: Nguyễn Viết Hải Đăng

Thưa thầy, e có 1 câu hỏi mong thầy giải đáp. Quy trình thanh toán bằng thư tín dụng (L/C) tất cả đều như nhau hay khác nhau thưa thầy?

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến