Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Thống kê

Chủ đề Lập kế hoạch2015-05-05 20:17:09
Người đặt câu hỏi: Le Bin

Em làm bài phải dùng phương pháp thống kê để chọn mẫu mà em cần có bảng số ngẫu nhiên mới làm được mỏng quantri.vn giúp em với em cám ơn nhiều lém

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến