Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Em có hai câu hỏi. Mong được giúp đỡ ạ

Chủ đề Tài Chính2015-05-03 15:23:22
Người đặt câu hỏi: Nhi Nguyên

Câu 1:

Theo đề nghị của doang nghiệp A, ngân hàng I đã phát hành thư tín dụng không hủy ngang cho người thụ hưởng B. Tỷ lệ ký quỷ là 10%. Thời hạn thanh toán là 30 ngày sau ngày nhìn thấy chứng từ.Sau khi giao hàng, người thụ hưởng trình bộ chứng từ. Ngân hàng phát hành I xác nhận bộ chứng từ hoàn hảo. Sau đó ngân hàng I nhận được thống báo từ chối thanh toán của doanh nghiệp A vì lô hàng mẫu do nhà xuất khẩu gửi đến trước không đúng như hàng mô tả trong hợp đồng( giấy màu nâu thay vì màu đen).Theo anh(chị) ngân hàng I nên xử lý bộ chứng từ thế nào? Ngân hàng I có nghĩa vụ thanh toán hay không?

Câu 2: 

Theo đề nghị của nhà nhập khẩu M, ngân hàng I phát hành một L/C không hủy ngang cho người thụ hưởng B. Sau đó, nhà nhập khẩu gửi đơn xin tu chỉnh L/C, trong đó có nội dung" được sự chấp thuận của nhà xuất khẩu B, chúng tôi đề nghị ngân hàng hủy L/C số 123 ngày 25/10/2012". Ngân hàng I lập bản tu chỉnh để hủy L/C số 123 ngày 25/10/2012. Trong bản tu chỉnh có nội dung "...Sau 5 ngày làm việc kể từ khi nhận được bản tu chỉnh này, nếu người thụ hưởng không gửi văn bản phản hồi, xem như L/C được hủy". Ngân hàng không nhận được phản hồi của người thụ hưởng. 15 ngày sau, nhà nhập khẩu M đến ngân hàng xin rút tiền ký quỷ là $100.000. Theo anh(chị) ngân hàng I có chấp thuận đề nghị của nhà nhập khẩu không? Tại sao?

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến