Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

VAT đối với chi phí vận chuyển hàng nhập khẩu

Chủ đề Kế toán2014-02-10 10:04:12
Người đặt câu hỏi: duong thanh tung

Ban quản trị giải quyết cho e thắc mắc này với: Khi mua tài sản sản cố định là nhập khẩu, về nước phải mất chi phí vận chuyển. Vậy khi tính thuế VAT của hàng nhập khẩu thì có được cộng chi phí vận chuyển đó vào để tính thuế không?

Em xin cảm ơn.

Xin chào Duong Thanh Tung,

Câu hỏi của bạn tôi xin trả lời như sau:

Bạn vào thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008, Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Đến mục A. Phạm vi Áp dụng, Khoản 1, đối tượng chịu thuế, người nộp thuế, mục 1, đối tượng chịu thuế có quy định:

 

"Đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT) là hàng hoá, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam (bao gồm cả hàng hóa, dịch vụ mua của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài), trừ các đối tượng không chịu thuế GTGT nêu tại Mục II, Phần A Thông tư này".

Ngoài ra;

- Căn cứ quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 13 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007: “Chi phí vận tải, bốc hàng, dỡ hàng, chuyển hàng có liên quan đến việc vận chuyển đến cửa khẩu nhập”.

- Căn cứ điểm b khoản 2, Điều 13 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007: Chi phí không phải cộng vào trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu phải là các chi phí vận chuyển, bảo hiểm trong nội địa phát sinh sau khi nhập khẩu.

- Căn cứ Điểm g, khoản 2, mục VII, phần II Thông tư 40/2008/TT-BTC ngày 21/5/2008: “Chi phí vận chuyển và mọi chi phí khác có liên quan trực tiếp đến vận chuyển hàng nhập khẩu đến địa điểm nhập khẩu, như chi phí bốc, dỡ, xếp và chuyển hàng…”

Đối chiếu các quy định nêu trên với trường hợp của doanh nghiệp thì phí phí xếp, dỡ, chuyển hàng tại cảng đến... phát sinh khi hàng hóa nhập khẩu nhưng chưa được thông quan hàng hóa thì không thể coi là chi phí phát sinh sau khi nhập khẩu để được trừ ra khỏi trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu.

- Căn cứ quy định tại Nghị định 40 và Thông tư 40 thì chi phí bốc, xếp dỡ và chuyển hàng là khoản phải cộng và được áp dụng đối với mọi hàng hóa nhập khẩu, không phân biệt hàng nhập khẩu là hàng dùng trong container, hàng xá, hàng rời.

- Căn cứ khoản 2, Điều 7, Luật Quản lý thuế: Nghĩa vụ của người nộp thuế phải khai thuế chính xác, trung thực, đầy đủ và nộp hồ sơ thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thuế.

Để thực hiện việc khai báo và xác định trị giá, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 về tờ khai trị giá tính thuế về hướng dẫn khai báo, trong đó có tiêu thức số 16: Chi phí vận tải, bốc xếp, chuyển hàng (thuộc các khoản điều chỉnh cộng): Nghĩa là người khai hải quan phải khai báo khoản phí này trong Tờ khai Trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu và phải tự xác định trị giá tính thuế hàng hóa nhập khẩu.

Như vậy, khi nhập khẩu tài sản cố định về nước, các chi phí liên quan như khai thuê hải quan, vận chuyển vẫn phải cộng vào giá nhập và tính VAT.

Mong rằng câu trả lời đáp ứng nhu cầu của bạn.

"Tôi có một MỤC TIÊU CUỘC ĐỜI là giúp các nhà quản trị hiện tại và tương lai "HIỂU LÝ THUYẾT và BIẾT THỰC HÀNH""

Sáng lập hệ thống chuyên sâu cho ngành Quản Trị:

Liên hệ với tôi qua Email: dungnv@quantri.vn

 

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến