Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

hành vi tổ chức

Chủ đề Hoạch định nhân sự2014-12-17 15:45:37
Người đặt câu hỏi: Kem Nguyen

Tại sao các cá nhân trong tổ chức lại thích hình thành nhóm phi chính thức? Điều này ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động của tổ chức đó? Nếu là nhà lãnh đạo thì bạn giải quyết tình trạnh này ra sao?

 

Một trong các lý do các cá nhân thích hình thành nhóm phi chính thức trong một tổ chức đó là do văn hoá doanh nghiệp của tổ chức đó chưa được hình thành một cách vững mạnh và rõ nét. Và điều này ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp đó vì các nhóm phi chính thức đó thường có khuynh hướng tự làm theo ý thích của họ và không tuân theo chính sách và hướng về mục tiêu chung của doanh nghiệp. 

Giải pháp: xây dựng văn hoá doanh nghiệp và văn hoá phòng ban vững mạnh. Văn hoá sẽ được hình thành từ thói quen, thói quen do hành động lặp đi lặp lại mà ra, và hành động xuất phát từ nhận thức và tư duy. Vì thế doanh nghiệp cần phải có các chính sách khuyến khích động viên, đào tạo nhân viên hiểu được mục tiêu chung của doanh nghiệp và xây dựng mục tiêu cá nhân tương ứng. Từ đó người nhân viên có nhận thức đầy đủ về hành động của mình ảnh hưởng đến mục tiêu của cá nhân mình cũng như mục tiêu của doanh nghiệp ra sao và họ sẽ tự động điều chỉnh các hành động sao cho phù hợp nhất và tất cả mọi người cùng hướng về một mục đích. 

Ví dụ:

Văn hoá phòng ban: team building - đi ăn trưa mỗi tháng 1 lần hoặc 2 tuần 1 lần. Cùng tham gia 1 hoạt động thể dục thể thao nào đó. 

Văn hoá doanh nghiệp: đi làm đúng giờ, giao tiếp cởi mở, chia sẻ công việc, company trip, hoạt động từ thiện, ...

Hơn 15 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực gia công phần mềm và giáo dục. Chuyên gia đào tạo và tư vấn về quản lý dự án và quản trị bản thân.

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến