Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Nghiệp vụ chi tiền mặt

Chủ đề Kế toán2014-01-09 21:26:37
Người đặt câu hỏi: duong thanh tung

Xin chào các thầy cố: xin thầy cô làm giúp e nghiệp vụ này với

1. Chi tiền mặt cho nhân viên A mượn mua xe lấy từ Quỹ phúc lợi là 5.000.000đ.

2. Chi tiền mặt mua quà tết cho gia đình một số nhân viên đã nghỉ hưu do Quỹ phúc lợi đàithọ là 1.000.000đ, thuế GTGT 10%.

Dear bạn Tùng

Câu trả lời như sau:

trường hợp 1: Khi chi tiền:

 

Nợ TK 138

Có TK 111/112

Đồng thời ghi nhận khoản chuyển nguồn

Nợ TK 353

Có TK 338

 

Mục đích:

- Ghi nhận TK 138 để kế toán theo dọi phãi thu lại từ nhân viên

- Ghi nhận 338: để kế toán theo dõi khoản phải nguồn phải hoàn lại cho quỹ khen thưởng khi nhân viên trả nợ

- Đồng thời ghi nhận được khoản giảm tiền & giảm quỹ phúc lợi

 

Trường hợp 2:

Đây là khoản chi sau thuế TNDN nên không ghi nhận chi phí, chỉ ghi nhận giảm quỹ phúc lợi (bao gồm cả giá trị thuế GTGT)

 

Nợ TK 353

Có TK 111/112

 

Tóm lại: việc hạch toán chỉ đơn giản là thể hiện được:

- Đúng bản chất nghiệp vụ phat sinh

- Phục vụ cho mục đích quản lý của doanh nghiệp

- Phân loại được các nghiệp vụ phát sinh (giống như chia các vật phẩm khác nhau cất vào các ngăn tủ khác nhau)

 

Regards

 

 

Chuyên gia Tài chính.

Giảng viên Đại học UBIS Thụy Sĩ

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến