Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Tài chính công

Chủ đề Tài chính2014-11-29 20:57:59
Người đặt câu hỏi: Bảo Ngân

Xin hãy giúp Phân tích sự ảnh hưởng to lớn của tài chính công đến các bộ phận tài chính còn lại trong hệ thống tài chính. ?

Xin cảm ơn chuyên gia.

Tài chính công gắn liền với sở hữu của Nhà nước và là nhân tố quan trọng trong hệ thống tài chính, có vai trò:

- Điều tiết hệ thống tài chính thông qua các chính sách tài khỏa, tiền tệ

- Giám sát hệ thống tài chính thông qua các công cụ pháp luật;

- Thúc đấy hệ thống tài chính thông qua các định chế tài chính như thị trường vốn, ngoại hối, chứng khoán;

- Bảo vệ hệ thống tài chính trong nước thông qua các quyết sách chính phủ

...

Trưởng Phòng tài chính Kế toán, Công ty Sữa đậu nành Vinasoy, Chi nhánh Bắc Ninh

Học vấn: MBA, Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến