Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

So do PERT

Chủ đề Lập kế hoạch2014-11-26 10:37:54
Người đặt câu hỏi: nga31kt

Thưa chuyên gia, muốn vè tốt sơ đò PERT cần những kỹ năng gì ạ?

Chuyên gia xem giúp bài phía dưới 

A

175 Bat dau ngay (- )
B 90  -
C 150 Sau A,B
D 130  -
E 90 Sau C,D
F 235  -
G 185 Sau F
H 50 Sau G,E
I 240  -
J 200  -
K 200 Sau J,H
L 198 Sau K
M 165 Sau L,I
N 150 Sau L
O 220 Sau I
P 222 Sau M,N,O

Xin chân thành cảm ơn.

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến