Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Ngành quản trị kinh doanh trong thời đại mới

Chủ đề Quản trị thay đổi2014-11-22 22:23:12
Người đặt câu hỏi: Sơn Tùng

Xin chuyên gia cho biết ngành quản trị kinh doanh trong thời đại mới có những đặc điểm gì và nó được thể hiện như thế nào?

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến