Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

quản trị

Chủ đề Nhân Sự2014-11-20 22:24:43
Người đặt câu hỏi: WEI

Gửi Quantri.vn

quản trị có thể dùng những giải pháp nào để quản trị sự lệ thuộc của nó vào những nhà cung cấp? những tổ chức cạnh tranh? chính quyền?

Xin cảm ơn.

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến