Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Phong cách lãnh đạo

Chủ đề Nhân Sự2014-11-20 21:55:47
Người đặt câu hỏi: WEI

Co phải không thể có một phong cách lãnh đạo nào tốt nhất cho mọi tình huống không? vì sao?

Chào bạn,

Rất cảm ơn bạn đã đặc câu hỏi cho trang Quản Trị. Căn cứ theo giáo trình Quản Trị Lãnh Đạo của tác giả Daft, phiên bản thứ 5, của NXB Cengage Learning. Bạn vận dụng một phong cách lãnh đạo duy nhất cho mọi tình huống được hay không còn phụ thuộc vào các thành phần cấu tạo nên một tổng thể lãnh đạo. Ba thành phần quan trọng để hình thành nên yếu tố lãnh đạo gồm:

1. Người lãnh đạo (leader) sử dụng phong cách lãnh đạo nào là tùy thuộc đặc điểm của tổ chức, của kiểu lãnh đạo cá nhân hoặc cả hai.

2. Người nhân viên (followers) có đặc điểm về tâm lý, trình độ tay nghề, trình độ nhân thức, giáo dục, văn hóa cá nhâ v.v. như thế nào

3. Hoàn cảnh và bối cảnh trong đó có người lãnh đạo và người nhân viên đang có mặt diễn ra thế nào.

Và vì vậy việc vận dụng phong cách lãnh đạo nào trong tình huống nào đối với người nhân viên phải hết sức linh hoạt và có thể duy trì một phong cách lãnh đạo hay không còn phụ thuộc vào các cá nhân và hoàn cảnh có thay đổi hay không.

Trân trọng,

Phi Hung

 

WEI

Em cảm ơn câu trả lời của Tiến sĩ rất nhiều.

 

1 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến