Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Mô hình quản trị hoạch định chiến lược của doanh nghiệp nước ngoài

Chủ đề Quản trị thay đổi2014-11-14 00:08:36
Người đặt câu hỏi: nhutphi84

Kinh nghiệm công tác hoạch định của các doanh nghiệp nước ngoài và thực trạng và giải pháp công tác hoạch định ở Việt Nam ?. Xin nhờ các anh/chi giúp đở

Đăng ký chuyên gia

 

0 Comments

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến