Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Chiến Lược

Chiến lược tăng trưởng tập trung

Chủ đề Chiến Lược16:56 07/01/2014

Trường hợp nào doanh nghiệp cần thực hiện chiến lược tăng trưởng tăng trưởng tập trung?

Crowding-in Effects of FDI

Chủ đề Chiến Lược16:59 29/12/2013

Dear Experts,

I would like to ask a question as following:

"FDi may cause crowding-in effect to the host country. Explain and give examples to illustrate."

I really hope to receive your answer. I also search information on the Internet and read books about international investment, however, the information also limits.

Thank you in advance!

Các bước thực hiện mô hình SWOT

Chủ đề Chiến Lược09:01 28/08/2013

Các bước cơ bản để thực hiện mô hình SWOT là như thế nào vậy admin?

<<  11   12     >  >>

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến