Khởi NghiệpChiến LượcNhân SựMarketing và Bán HàngCông NghệTài ChínhKỹ Năng

Quản trị thay đổi

Xu hướng phát triển của nghề quản trị doanh nghiệp hiên nay

Chủ đề Quản trị thay đổi17:12 21/05/2014

Xin gửi QuanTri.vn,

Xin cho biết xu hướng phát triển của nghề quản trị doanh nghiệp hiên nay.

Xin chân thành cảm ơn.

sự khác biệt giữa dòng chi trong phân tích tài chính dự án và chi phí.

Chủ đề Quản trị thay đổi00:42 17/04/2014

Kính gửi TS Thuận,

cho phép đực hỏi: 

Sự khác biệt giữa dòng chi trong phân tích tài chính dự án và chi phí. ví dụ cho thấy sự khác biệt đó?

Mong nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia.

Em xin cám ơn

Sự khác nhau giữa quản lý dự án xét trên góc độ cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và nhà thầu?

Chủ đề Quản trị thay đổi00:34 17/04/2014

Kính gửi TS Thuận,

Xin tư vấn giúp em 

Sự khác nhau giữa quản lý dự án xét trên góc độ cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư và nhà thầu?

Mong nhận được sự tư vấn từ các chuyên gia.

Em xin cám ơn

Chu trình của dự án đầu tư có liên quan thế nào đến công tác quản lý dự án?

Chủ đề Quản trị thay đổi00:30 17/04/2014

Xin gửi TS Thuận,

Chu trình của dự án đầu tư có liên quan thế nào đến công tác quản lý dự án?

Xin cảm ơn

<<  1   2   3     >  >>

Hỏi Chuyên gia Quantri.vn

Trong trường hợp đã là thành viên: Đặt câu hỏi miễn phí với chuyên gia Quantri.vn. Câu hỏi của thành viên sẽ được trả lời trong vòng 7 ngày. Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng liên hệ (08).22.49.49.49 Đặt câu hỏi
Tìm kiếm câu trả lời trước khi đặt câu hỏi

Danh sách chuyên gia

Danh mục tư vấn

Tư vấn phổ biến